top of page
Headset and Keyboard

Online Metakognitiv Mentaltræning

Mentaltræning i metakognitiv psykologi via en sikker, krypteret forbindelse – jeg står klar til at assistere dig, uanset din geografiske placering

Hvad er online Metakognitiv Mentaltræning?

Online metakognitiv mentaltræning er en terapiform, der foregår via internettet, hvor Mentaltræneren guider klienten i at forstå og justere sine tanker og Metakognitioner (tanker om tanker) for at reducere stress, angst, bekymringer, og andre  udfordringer.

 

Dette sker gennem samtaler og øvelser i et virtuelt miljø, hvilket gør det tilgængeligt uanset klientens fysiske placering.

Stressed Woman

Book tid til en Uforpligtende forsamtale via telefon

Telefon 44 11 94 50

Email Kontakt@mental-energi.dk

Tre styrker ved online terapi omfatter

Fleksibilitet

Terapisessioner kan arrangeres til enhver tid og fra ethvert sted, hvilket eliminerer behovet for at rejse til terapeutens kontor og gør det lettere at passe ind i en hektisk hverdag.

Universal adgang

Uanset geografisk placering er terapien tilgængelig for enhver, som fjerner barrieren af at skulle være fysisk tæt på en terapeut for at modtage hjælp.

Påvist virkning

Studier indikerer, at online terapi kan tilbyde samme grad af effektivitet som traditionelle terapimetoder, hvilket understøtter dens validitet som en behandlingsform.

MetaEnergi nyt kursus over 6 weekender

Metakognitiv mentaltræning er en terapiform, der har vist sig særligt effektiv til at håndtere stress, angst, bekymringer, depression, og tankemylder.

I modsætning til traditionelle terapiformer, der ofte fokuserer på at udforske og bearbejde klientens fortid for at forstå nuværende problemer, fokuserer metakognitiv mentaltræning på at ændre klientens nuværende tankemønstre og metakognitioner - det vil sige, hvordan vi tænker om vores tanker.

Denne tilgang giver klienten praktiske mentale værktøjer og strategier til aktivt at ændre de tankeprocesser, der bidrager til psykisk ubehag. For eksempel lærer klienter at bryde det negative tankemønster, der ofte er forbundet med angst og depression, ved at blive mere bevidste om deres tanker og lærer at kontrollere deres reaktion på disse tanker, snarere end at lade tankerne kontrollere dem.

Fordelene ved metakognitiv mentaltræning inkluderer:

Direkte tilgang til problemløsning
Ved direkte at fokusere på at ændre nuværende tankeprocesser, kan klienter ofte opleve hurtigere forbedringer i deres psykiske velbefindende sammenlignet med mere tidkrævende metoder, der graver i fortiden.

Empowerment af klienten
Ved at give klienter værktøjer til selvstændigt at håndtere deres tanker og følelser, styrkes deres følelse af kontrol og selvstændighed, hvilket er essentielt for langsigtede resultater.

Anvendelighed i dagligdagen
De strategier, der læres i metakognitiv mentaltræning, er designet til at være lette at integrere i dagligdagen, hvilket gør det nemmere for klienter at anvende dem i realtidssituationer, der fremkalder stress, angst eller depressive tanker.

Sammenlignet med mere traditionelle terapiformer, som kan kræve længere tid til at se resultater på grund af fokus på fortidens begivenheder og traumer, tilbyder metakognitiv mentaltræning en mere målrettet og ofte hurtigere vej til forbedring af psykisk sundhed ved direkte at adressere de tankeprocesser, der er grundlaget for psykisk ubehag.

Individuelle Metakognitive samtaler

Mental-energi i samtaler indenfor metakognitiv behandling kan tilbyde en række fordele og teknikker, der hjælper med at adressere stress, angst, bekymringer, depression, tankemylder, overbevisninger, og fremmer selvaccept. 

Identifikation af tankemønstre

Hjælper med at genkende og forstå de negative tankemønstre, der bidrager til stress og angst.

 

Distancering fra tanker

Lærer teknikker til at skabe afstand fra sine tanker, således at de ikke automatisk bliver opfattet som virkelighed.

Regulering af opmærksomhed

Træner i at styre, hvor man fokuserer sin opmærksomhed, væk fra bekymrende tanker og over mod mere konstruktive aktiviteter eller tanker.

Mindskelse af tankemylder

Introducerer strategier til at bryde cyklussen af vedvarende og ufrugtbare tankestrømme, kendt som tankemylder.

Forandring af overbevisninger

Arbejder på at udfordre og ændre de grundlæggende overbevisninger, der kan være med til at vedligeholde angst og depression.

Udvikling af accept og medfølelse

Fremmer en mere accepterende og kærlig tilgang til sig selv, inklusive sine tanker og følelser.

Reduktion af overtænkning

Tilbyder teknikker til at reducere tendensen til konstant at analysere og overtænke situationer, som kan forårsage og forstærke angst.

Forbedring af selvaccept

Vejleder i processen med at lære at elske og acceptere sig selv, med alle ens styrker og svagheder.

Styrkelse af metakognitive færdigheder

Hjælper med at udvikle færdigheder, der tillader en bedre kontrol og styring af egne tanker og følelser.

Øvelser og hjemmearbejde

Integrerer praktiske øvelser og hjemmearbejde, der styrker de lærede metakognitive teknikker i hverdagen.

Mental-energi i metakognitiv behandling fokuserer på at ændre, hvordan man forholder sig til sine tanker snarere end indholdet af tanker selv, hvilket kan være en kraftfuld tilgang til at håndtere en række psykiske udfordringer.

Metakogntiv samtale med ungerabat 18-30 år:

  • Metakognitiv samtale: 1.200 kr for 45 min.

  • Dobbelt-Metakognitiv samtale: 1.750 kr for 90 min.

  • Klippekort til 5 Metakognitiv samtaler (45 min): 5.800 kr – Spar 200 kr.

  • Klippekort til 5 dobbelt-Metakognitiv samtaler (90 min): 8.450 kr – Spar 300 kr.

Forælder-ung-samtale

  • Forælder-ung-samtaler er 45 minutters samtale med deltagelse af mor eller far. OBS! Fokus er på den unge – det er ikke familieterapi. 

  • Forælder-ung-samtale: 1.200 kr – 45 min.

  • Dobbelt-Metakognitiv samtale: 1.750 kr – 90 min.

bottom of page